ค้นหาคำตอบของคุณ

คู่มือออนไลน์, ฐานความรู้ และคำถามที่พบบ่อย

คู่มือและคำถามที่พบบ่อย

กำหนดค่าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.พ.30

กำหนดตำแหน่งข้อมูล ตามรูป

การติดตั้ง

การติดตั้งประกอบไปด้วย 2 ส่วน 1. ฐานข้อมูล (MS SQL Server 2014) (การติดตั้งฐานข้อมูล) 2. โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System) (การติดตั้งโปรแกรม)..

การติดตั้งฐานข้อมูล

1. เลือกชุดติดตั้ง โดยชุดติดตั้งจะมีอยู่ 2 ชุด คือ สำหรับวินโดว์ 32 บิท และ วินโดว์ 64 บิท (ควรเลือกให้ถูกต้อง หากเลือกไม่ถูกต้องจะไม่สามารถติดตั้งได้)..

การใช้งานเบื้องต้น

พื้นฐานการใช้งานต่าง ๆ  ที่ควรรู้

แนะนำ

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System) เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ความต้องการของระบบ

 OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11  DBMS : Microsoft..